skip to Main Content

Hệ thống Vịnh Xuân Quyền tồn tại dựa vào những nguyên tắc cơ bản. Thậm chí bạn không cần phải học quyền thuật Vịnh Xuân mà chỉ cần áp dụng các nguyên tắc này vào môn võ bất kỳ thì nó cũng sẽ tạo ra một triết lý võ thuật đặc sắc. Chính nhờ những triết lý võ thuật này mà Lý Tiểu Long đã tạo dựng thành môn phái Triệt Quyền Đạo lừng lẫy ngành điện ảnh. Cũng nhờ thế như danh sư Diệp Vấn trở thành thần tượng của võ thuật Hông Kông.

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Back To Top