skip to Main Content

Vịnh xuân có bài khởi động trước khi luyện tập không ạ?

Hỏi đápDanh mục đơn: Kỹ thuậtVịnh xuân có bài khởi động trước khi luyện tập không ạ?
Doãn asked 5 năm ago
Vịnh xuân có bài khởi động trước khi luyện tập không ạ? Kiểu như xoay khớp cổ tay, cổ chân… ý ạ?
1 Answers
Bình Vịnh Xuân Nhân viên answered 5 năm ago
Việc này anh đã nhắc khá nhiều ở mọi nơi. Hiển nhiên là phải khởi động rồi! Còn phương pháp khởi động mỗi người 1 khác nhưng có chung 1 mục đích duy nhất:

Tháo lỏng các khớp!

Back To Top