skip to Main Content

hỏi về thứ tự luyện tâp

Hỏi đápDanh mục đơn: Lý thuyếthỏi về thứ tự luyện tâp
Nguyễn asked 6 năm ago
Anh cho em hỏi, khi bắt đầu tập, em nên tập từng thủ pháp trước rồi mới học quyền ( giống Vovinam) hay tập bài tiểu niệm đầu trước ạ, vì có những thức trong bài này em chưa biết nó là gì cả nên hơi khó khăn trong việc ghi nhớ và tìm hiểu.
1 Answers
Bình Vịnh Xuân Nhân viên answered 6 năm ago
Chào em, em nên tách từng động tác, tìm hiểu thông qua tên của chúng xem từng ứng dụng. Sau khi đã thành thạo thì nhóm thành từng đoạn, rồi nhóm thành cả bài. Anh có nêu rõ cách tập trong bài Tiểu Niệm Đầu.
Back To Top