skip to Main Content

Em đăng kí học online rồi thì làm sao để bắt đầu học đây

Hỏi đápDanh mục đơn: Câu lạc bộEm đăng kí học online rồi thì làm sao để bắt đầu học đây
Ngô asked 5 năm ago
Em muốn trực tuyến onlinethì làm sao để học đây ạ
 
Chiến Lê Tiến
replied 5 năm ago

Bạn bắt đầu từ đây nhé. http://vinhxuan.nao.vn/tu-hoc/

1 Answers
Bình Vịnh Xuân Nhân viên answered 5 năm ago
Em bắt đầu từ đây nhé. http://vinhxuan.nao.vn/tu-hoc/

Theo dõi:

Ngoài ra em có thể:

  • Đặt câu hỏi kỹ thuật trong mục Hỏi đáp
  • Quay video rồi đăng lên mục Hỏi đáp để được đánh giá chỉnh sửa.

Chúc em những buổi tự học hiệu quả cao.

Back To Top