skip to Main Content

Các tư thế của than thủ.

Hỏi đápDanh mục đơn: Lý thuyếtCác tư thế của than thủ.
Lương VIệt asked 5 năm ago
Em đã đọc bài về than thủ nhưng không rõ lắm về các tư thế của than thủ đỡ má ngoái, má trong và  đỡ chéo tay vì không có hình ảnh.
Em muốn có hình ảnh rõ ràng hơn để phân biệt các cử động, tư thế khác nhau.
Bình Vịnh Xuân
Nhân viên replied 5 năm ago

Anh sơ ý quá.. Để anh thu xếp thời gian làm việc này.

minhquangphamdoan
replied 5 năm ago

Em cũng có cùng thắc mắc như vậy ạ.

Back To Top