Các bạn nhớ tập đọc 6 nguyên tắc, đứng được tấn Kiềm Dương và đỡ đúng Than Thủ trước rồi mới học những bài khác. Có thắc mắc thì vào phần Hỏi Đáp.